مشتریان ما

EN

02188101296

(3)
(0)
مشتریان ما
برخی از مشتریان خدمات که ما را در حصول موفقیت همراهی کردند.
در نگاه ما مشتریان خدماتمان شرکای تجاری ما هستند، لذا سعی بر آن داریم که با ایجاد بستری برنده-برنده و با ارائه خدمات مدیریتی و نظارتی در مسیر تعالی و پیشرفت همراه یکدیگر باشیم.
 موسسه بنیاد برکت
  شرکت توسعه انرژی تدبیر
 گروه  توسعه ساختمانی تدبیر
 شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر
 شرکت دارویی برکت
 شرکت کشت و صنعت نو اندیشان تدبیر
 گروه توسعه اقتصادی تدبیر
 گروه سرمایه‌گذاری تدبیر
 گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر
 گسترش الکترونیک مبین ایران
 موسسه دانش بنیان برکت
 سازمان اموال و املاک