خدمات

EN

02188101296

 کمیته مدیریت هم افزایی کمیته مدیریت هم افزایی کمیته مدیریت هم افزایی
هم‌افزایی مقوله‌ای است که باید در ساختار سازمانی و مدیریتی یک هلدینگ و در اذهان نیروی انسانی آن جریان داشته‌باشد. بدین منظور کمیته مدیریت هم‌افزایی ستاد علاوه بر شناسایی و تعریف پروژه‌های هم­‌افزایی و تحقق فرصت‌های همکاری میان واحدهای تابعه ستاد، به دنبال ارتقای دانش نیروی انسانی نسبت به موضوع هم‌افزایی و ارتقای جایگاه آن در تصمیمات راهبردی و مدیریتی است.
دوشنبه یازدهم شهریور ۹۸
 مشاوره سرمایه گذاری دیدگاهان نوین مشاوره سرمایه گذاری دیدگاهان نوین مشاوره سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
•تهیه طرح های توجیهی طرح ها •مطالعات اقتصادی، ارزشگذاری طرحها، سهام شرکتها، وثایق بانکی و ... •نظارت بر اجرای طرحهای سرمایه گذاری و مدیریت پروژه •سبدگردانی، متولی گری، مدیریت صندوق و خدمات مشاوره عرضه و پذیرش
سه شنبه نهم خرداد ۹۶
 خدمات مدیریتی عملیاتی دیدگاهان جاوید خدمات مدیریتی عملیاتی دیدگاهان جاوید خدمات مدیریتی عملیاتی دیدگاهان جاوید
شرکت خدمات مدیریتی عملیاتی دیدگاهان جاوید (سهامی خاص) در تاریخ 28مرداد ماه 1392 تحت شماره 442903 بنام شرکت خدمات مدیریت عملیاتی دیدگاهان پیشرو (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید و به موجب مصوب مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 16/6/92 و آگهی شماره20022 مورخ 7/9/92 نام شرکت از دیدگاهان پیشرو به شرکت خدمات مدیریتی عملیاتی دیدگاهان جاوید (سهامی خاص) تغییر یافت در حال حاضر این شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت گروه خدمات مدیریت بصیر بوده و مرکز اصلی شرکت بر اساس ماده 5 اساسنامه واقع در تهران، خیابان احمد قصیر، کوچه پنجم، پلاک 18، طبقه چهارم می باشد.
سه شنبه نهم خرداد ۹۶
 خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر
توسعه و ارتقای فعالیت‌ها با مشارکت شرکت‌های معتبر داخلی و بین‌المللی توسـعه و ارایه خدمـات جدید ارتقای شفافیت و کیفیت جریان اطلاعات پیاده سازی کامل نظام حاکمیت شرکتی در مجموعه ستاد
سه شنبه نهم خرداد ۹۶
شرکت سازنده